Uputstva za turističke djelatnike

Na ovoj stranici je objašnjeno kako koristiti snimljene materijale, Youtube playliste i Google mapu.

POVEZNICA NA MAPU

Video mapu možete lako integrirati (embed) na vaše internetske stranice tako što ćete vi, ili vaš webmaster, kliknuti na ikonu “share” i kopirati kod.

–>

Nije potrebno ulaziti u tehničke detalje jer svaki webmaster zna točno što napraviti s ovim kodom. Bitno je reći da će se na mapi automatski pojavljivati novi videi onog trenutka kada ih autor objavi.

POVEZNICA NA YOUTUBE ZA TZO ŽUPE DUBROVAČKE

Kod za integriranje (embed) cjelokupne playliste je :

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLQqpke4StmfsHLoTAMlWNrX3NEw2RPSjT” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Potpuno isto pravilo, kao i za mapu, vrijedi i za playliste. I na njima će se automatski pojavljivati novi videi koje će autor objavljivati.

POVEZNICA NA YOUTUBE ZA TZO KONAVALA

Kod za integriranje (embed) cjelokupne playliste je :

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLQqpke4Stmfsf_A9itmWsBU5UjbUcaGmE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Ako želite koristiti vaš izbor video uradaka tada možete postaviti na stranicu samo jedan ili više videa već prema potrebama. Svaki video kojeg gledate ima opciju “Share” i nakon što na nju kliknete možete vidjeti direktnu poveznicu na taj video ili opciju “Embed” pomoću koje će se taj video pojaviti direktno na vašoj stranici. Taj kod izgleda ovako:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLQqpke4Stmfsf_A9itmWsBU5UjbUcaGmE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Naravno ovo je samo primjer koda jer će svaki video imati nešto drugačiji kod.