O projektu

Projekt “Dubrovnik video” nastaje iz činjenice da postoji iznenađujuće malo kvalitetnih audio-vizualnih proizvoda o našem kraju. Nakon 6 mjeseci rada možemo ponuditi 32 kratka videa i jedan promotivni s područja Župe dubrovačke i Konavala a izgledno je da će se dogodine pridružiti još neke turističke zajednice iz naše županije. Realizirani videi nude se turistima i turističkim djelatnicima na više načina:

  • Na personaliziranoj Google mapi;
  • Podijeljeni na dvije “play liste” na Youtube.com;
  • Na Facebook stranici “Dubrovnik video”.

Pojavom Interneta bitno se promijenio odnos prema videu kao sredstvu komunikacije. Nekad se dokumentarni film mogao vidjeti na televiziji, u kinu ili na video kazeti. Zbog tako ograničene ponude ljudi su rado posvećivali pažnju i vrijeme da bi došli do željene informacije. U vremenu digitalnog stila života Internet pruža ogromnu količinu multimedijalnih informacija i interaktivan pristup. Zahvaljujući statistikama znamo da prosječna gledanost video uradaka pada vertikalno nakon dvije minute. To nas navodi na zaključak da je učinkovitije ponuditi kratke i sažete informacije koje će dati ključnu poruku a korisnik će odlučiti sam treba li mu više ili ne. Činjenica je da informacija mora biti brza, interaktivna i da ima mogućnost dijeljenja na društvenim mrežama. Razlog zbog kojeg ljudi danas odlaze na Internet je taj što žele biti dio komunikacije, žele sudjelovati u njoj, žele biti prisutni, žele da se o njima čita i žele čitati o drugima. Prema tome, učinkovito je ponuditi kvalitetan materijal koji će zadovoljni turisti rado dijeliti na društevnim mrežama uz vlastite komentare. Takva vrsta marketinga je efikasna jer direktno iskustvo ima visoku razinu vjerodostojnosti.

Turističke zajednice Župe dubrovačke i Konavala prepoznale su korisnost proizvodnje niza kratkih video uradaka bez teksta, bez glazbe i sponzora. Materijali su na raspolaganju svim turističkim djelatnicima koji ih mogu koristiti prema vlastitom nahođenju.

Upute o korištenju su na poveznici “Uputstva za turističke djelatnike“. Za sve ostale informacije možete se obratiti autoru projekta preko poveznice “Contact“.